Temaet tollfrigrense dukker opp til stadighet og alle politiske partier i Norge har på et eller annet tidspunkt hatt heving av tollfrigrensen på partiprogrammet. Først gang jeg uttalte meg offentlig om dette var til www.hardware.no i 2004 og nå skal jeg altså uttale meg igjen.

Denne gangen skal jeg i tillegg ta for meg fraktprisene og hvordan norske butikker indirekte sponser sine utenlandske konkurrenter med billig frakt. Mer om det lenger ned.

Først en liten oppklaringsrunde på hva tollfrigrensen egentlig er. Navnet er misvisende. For de aller fleste produktgrupper er det ikke toll i det hele tatt så i så henseende spiller det ingen rolle om tollfrigrensen er kr.200 eller kr.1000 (eller kr.10000 slik FpU ønsker). Når så mange næringsdrivende protesterer er det fordi tollfrigrensen også gir momsfritak for utenlandske butikker.

Forvirringen har vært stor rundt dette og direktører, redaktører og politikere har stått frem i media og argumentert med at toll (som Norge i praksis ikke har) er konkurransehemmende og at tollfrigrensen (som i praksis er en momsgrense) derfor burde heves. Med andre ord tar de til orde for en slags omvendt “momsmur” til fordel for utenlandske butikker.

Den ene utfordringen norske nettbutikker har er altså tollfrigrensen. Kr. 200,- kan høres lavt ut men gjennomsnittordren til verdens største nettbutikk, Amazon, er faktisk ikke høyere USD 47,31 (kr. 280,-). Andre kilder har beløpet høyere, denne målingen sier USD 74. Legg til at 80% av posten som blir generert av e-handelen er under 2 kg så ser man at småpakker med relativt lav verdi faktisk utgjør en vesentlig del av den globale netthandelen.

Den andre utfordringen er fraktkostnaden og den har det vært snakket lite eller ingenting om i denne sammenheng. Har du noen gang lurt på hvordan utenlandske nettbutikker kan tilby veldig rimlig eller gratis frakt selv for småbestillinger på 10-15 kroner? Vel, Posten/Bring er medlem i UPU og der har man internasjonale avtaler, som har til formål å gjøre det mulig for lavkostland og fattige land å sende post til et høykostland som Norge. Systemet fungerer slik at forskjeller i postutvekslingen mellom to lands nasjonale posttjenester blir godtgjort etter et system som tar hensyn til blant annet kostnadsnivået. Eksempelvis går det mer post fra Kina/Hong Kong til USA enn motsatt vei. Kina/Hong Kong betaler USA ca. kr.6/kg for å distribuere denne overskuddsmengden. Med slike priser blir det lett å tilby gratis frakt.

Hva Norge får betalt vet jeg ikke, men ifølge Terminal Dues: Winners, Losers, and Path to Reform er Norge definitivt på det tapende laget. Konsekvensen av denne kompensasjonsordningen er at Posten/Bring distribuerer pakker fra utlandet langt rimligere enn hva de gjør for innenlandske kunder.

Sørøstasiatene bør være svært fornøyde med denne ordningen. De får hele verdiskapningskjeden frem til pakken sendes til forbruker. Deretter sponser Posten med billig distribusjon og staten sponser med null moms.

Hvordan tollfrigrensen og Posten/Bring sine priser gir seg utslag for min norske nettbutikk skal jeg vise med dette eksempelet:

Jeg kjøper inn og selger et produkt fra en Slovensk produsent. Produsenten selger samme produkt på egen nettside. Prisen uten moms i Slovenia er €29,12 (kr. 236,68) og frakt til Norge €6,80 (kr.55,30).

Jeg selger samme produkt for kr. 349 (279,2 eks mva). Rimligste forsendelsmåte i Norge er Servicepakke som koster kr.77 (sone 3) + kr.14 for å innlevere den på postkontoret. Det blir kr. 91 eks mva (kr. 113,75 inkl moms), altså over det dobbelte av hva det koster å sende pakken EMS fra Slovenia til Norge.

I Norge er det Posten/Bring som distribuerer begge pakkene men for den Slovenske sendingen gjør de det altså mye rimligere. Hvis kunden betalte den faktiske fraktkostnaden ville min merpris på kr. 42 blitt mer enn “spist opp” og det hadde blitt dyrere å handle fra Slovenia. Isteden skjer det motsatte, kundens besparelse øker med det dobbelte bare på fraktkostnaden…..og på toppen av det hele kommer momsbesparelsen !!

Kjøper kunden produktet fra produsenten i Slovenia må han altså betale ca. kr. 292. Kjøper kunden fra min nettbutikk blir prisen ca. kr. 463,-. Nettbutikken min blir altså kr.171 (58%) dyrere selv om jeg i utgangspunktet bare er kr. 42 (18%) dyrere (og det bør jeg ha for å dekke inn frakten til Norge pluss ekstrakostnader som angrerett og 5 års reklamasjonsrett medfører).

Starter man nettbutikk i Norge har man akseptert at man skal konkurrere med utenlandske nettbutikker med lavere lønninger/kostnadsnivå. Vi ber ikke om beskyttelse mot dette slik andre yrkesgrupper i Norge gjør (og får). Vi ber om å få konkurrere på like vilkår.